Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1416,34%-5,37%4,62860,6100,00
De 0 a 50 CV1.69576,18%-0,59%6,463.4232,0236.63221,61
De 50 a 100 CV28412,76%-0,70%11,062.4538,6421.93777,24
De 100 a 150 CV733,28%1,39%12,8099813,679.243126,62
Máis de 150 CV321,44%0,00%14,4669421,686.014187,94
Total2.225100,00%-0,85%7,267.6523,4473.82733,18