Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con miños por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo121-1,63%11,90%-0,13%593-3,12%6.534-2,39%
Zona II - Pontevedra1520,00%14,95%0,09%568-0,25%6.7070,44%
Zona III - Arousa2081,46%20,45%0,41%1.0545,69%9.3776,21%
Zona IV - Muros1200,84%11,80%0,17%5112,57%3.7723,14%
Zona V - Fisterra741,37%7,28%0,14%6270,59%4.0002,77%
Zona VI - Costa da Morte102-7,27%10,03%-0,72%902-7,07%5.937-8,04%
Zona VII - Coruña-Ferrol103-0,96%10,13%-0,04%562-0,35%4.9350,86%
Zona VIII - Cedeira561,82%5,51%0,13%263-2,30%2.2990,31%
Zona IX - Mariña lucense81-1,22%7,96%-0,05%600-1,18%4.522-1,91%
Total1.017-0,59%100,00%0,00%5.680-0,55%48.0830,17%