Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor282,75%-9,68%5,01210,7700,00
De 0 a 50 CV66965,78%-0,45%7,552.0363,0417.09925,56
De 50 a 100 CV23322,91%-0,85%11,292.1219,1018.18978,06
De 100 a 150 CV605,90%1,69%13,0087314,547.601126,69
Máis de 150 CV272,65%3,85%14,8262923,315.194192,37
Total1.017100,00%-0,59%8,855.6805,5848.08347,28