Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza291,98%-14,71%4,46210,722297,88
2 licenzas27418,73%-4,53%4,841700,622.2028,04
3 licenzas43729,87%-1,58%4,852940,674.2329,68
4 licenzas40227,48%-0,25%5,295331,336.62616,48
5 licenzas32121,94%-1,83%6,347702,408.14225,37
Total1.463100,00%-2,14%5,291.7871,2221.43114,65