Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.30689,27%-2,17%4,848560,6613.73810,52
De 1,5 a 10 GT1308,89%-1,52%7,894033,104.48634,51
De 10 a 25 GT231,57%-4,17%14,2438016,522.657115,54
De 25 a 100 GT40,27%0,00%16,3014937,28549137,25
Total1.463100,00%-2,14%5,291.7871,2221.43114,65