Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con liña ou cordel por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña832-2,80%56,87%-0,39%1.008-2,97%10.807-2,17%
Lugo22-4,35%1,50%-0,03%232-3,01%2.063-4,09%
Pontevedra609-1,14%41,63%0,42%547-0,33%8.561-2,85%
Total1.463-2,14%100,00%0,00%1.787-2,18%21.431-2,63%