Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor28519,48%-4,04%4,731700,6000,00
De 0 a 50 CV1.12777,03%-1,57%5,139840,8716.27114,44
De 50 a 100 CV332,26%-2,94%10,9134710,532.49575,59
De 100 a 150 CV120,82%0,00%12,9314812,321.554129,54
Máis de 150 CV60,41%-14,29%15,4213923,141.111185,17
Total1.463100,00%-2,14%5,291.7871,2221.43114,65