Permisos de marisqueo a pé 2019

Zonas de produción. Situación de permisos de marisqueo a pé a 31/12/2019
 %
Zona I - Vigo46512,31%
Zona II - Pontevedra45812,13%
Zona III - Arousa1.68644,64%
Zona IV - Muros48312,79%
Zona V - Fisterra982,59%
Zona VI - Costa da Morte2135,64%
Zona VII - Coruña-Ferrol2697,12%
Zona VIII - Cedeira551,46%
Zona IX - Mariña501,32%
TOTAL3.777100,00%