Permisos de marisqueo a pé 2016

Zonas de produción. Desglose por tramos de idade
 Menor ou igual que 20 anosDe 21 a 30 anosDe 31 a 40 anosDe 41 a 50 anosDe 51 a 60 anosMáis de 60 anosTotal
Zona I - Vigo0206614120275504
Zona II - Pontevedra0216513515458433
Zona III - Arousa0782875545721811.672
Zona IV - Muros0177412018679476
Zona V - Fisterra05921251171
Zona VI - Costa da Morte01647448233222
Zona VII - Coruña-Ferrol22568898729300
Zona VIII - Cedeira02520231363
Zona IX - Mariña011410221158
TOTAL21856351.1341.3534903.799