Permisos de marisqueo a pé 2016

Zonas de produción. Situación de permisos de marisqueo a pé a 31/12/2016
 %
Zona I - Vigo50413,27%
Zona II - Pontevedra43311,40%
Zona III - Arousa1.67244,01%
Zona IV - Muros47612,53%
Zona V - Fisterra711,87%
Zona VI - Costa da Morte2225,84%
Zona VII - Coruña-Ferrol3007,90%
Zona VIII - Cedeira631,66%
Zona IX - Mariña581,53%
TOTAL3.799100,00%