Permisos de marisqueo a pé 2016

Zonas de produción. Desglose por xénero
 
 HomesMulleresTotal
%%%
Zona I - Vigo11011,45%39413,88%50413,27%
Zona II - Pontevedra18419,15%2498,77%43311,40%
Zona III - Arousa24425,39%1.42850,32%1.67244,01%
Zona IV - Muros798,22%39713,99%47612,53%
Zona V - Fisterra242,50%471,66%711,87%
Zona VI - Costa da Morte9810,20%1244,37%2225,84%
Zona VII - Coruña-Ferrol17217,90%1284,51%3007,90%
Zona VIII - Cedeira252,60%381,34%631,66%
Zona IX - Mariña252,60%331,16%581,53%
TOTAL961100,00%2.838100,00%3.799100,00%