Ocupesca 2017

Poboación ocupada na acuicultura en función da alta no ISM por estratos
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Foi alta no ano2376,08%294,42%497,24%3156,02%
Traballaba anteriormente3.04578,27%42664,04%19428,82%3.66570,09%
Non procede (axuda familiar)57014,66%12618,85%00,00%69613,31%
Non sabe/Non contesta380,99%8512,69%43163,94%55410,59%
TOTAL3.890100,00%666100,00%673100,00%5.229100,00%