Ocupesca 2017

Poboación ocupada na acuicultura por situación profesional
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Conta allea73118,79%497,31%66298,37%1.44227,57%
Conta propia2.58266,38%48973,46%111,63%3.08258,94%
Outras situacións57714,83%12819,23%00,00%70513,48%
TOTAL3.890100,00%666100,00%673100,00%5.229100,00%