Ocupesca 2017

Facturación media na acuicultura por estrato (ano 2017)
 Facturación en miles de euros%Nº de ocupados%Euros por ocupado
Bateas133.87452,09%3.89074,39%34.415
Parques de cultivo8.4493,29%66612,74%12.686
Criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas114.69944,63%67312,87%170.366
TOTAL257.022100,00%5.229100,00%49.151