Ocupesca 2017

Poboación ocupada na acuicultura por nacionalidad
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Española3.87599,62%666100,00%65897,66%5.19999,41%
Española e outra50,12%00,00%50,74%100,19%
Estranxeira100,26%00,00%111,60%210,40%
TOTAL3.890100,00%666100,00%673100,00%5.229100,00%