Ocupesca 2017

Poboación ocupada na acuicultura por xénero
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Homes3.20582,40%43064,62%47670,66%4.11178,62%
Mulleres68517,60%23635,38%19829,34%1.11821,38%
TOTAL3.890100,00%666100,00%673100,00%5.229100,00%