Ocupesca 2017

Poboación ocupada na acuicultura por estrato. Comparativa co 2015.
 Nº empresasNº ocupados
Var% VarVar% Var
Bateas1.914-15-0,78%3.890-526-11,91%
Parques de cultivo666-16-2,35%666-220-24,82%
Criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas23-7-23,33%673263,98%
TOTAL2.603-38-1,44%5.229-720-12,10%