Ocupesca 2017

Poboación ocupada na acuicultura por estrato
 Nº empresas%Nº ocupados%Nº ocupados medio
Bateas1.91473,53%3.89074,39%2,03
Parques de cultivo66625,59%66612,74%1,00
Criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas230,88%67312,87%29,27
TOTAL2.603100,00%5.229100,00%2,01