Ocupesca 2017

Facturación media na pesca extractiva por estrato (ano 2017)
 Facturación en miles de euros%Nº de ocupados%Euros por ocupado
Caladoiro Nacional316.45235,59%9.28381,59%34.089
Artes Menores121.86213,70%6.55857,64%18.582
Resto do Caladoiro Nacional194.59021,88%2.72523,95%71.409
Pesquerías Comunitarias137.77815,49%1.0999,66%125.367
Pesquerías Internacionais435.02448,92%9958,75%437.210
TOTAL889.254100,00%11.377100,00%78.162