Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva en función da alta no ISM por provincias
 A CoruñaLugoPontevedraTotal
%%%%
Foi alta no ano1.88032,93%67047,15%1.29230,42%3.84233,77%
Traballaba anteriormente3.81866,87%75152,85%2.93469,12%7.50465,96%
Non sabe/Non contesta110,20%190,46%310,27%
TOTAL5.710100,00%1.422100,00%4.245100,00%11.377100,00%