Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva en función da alta no ISM por estratos
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Foi alta no ano2.84730,66%49244,80%50450,59%3.84233,77%
Traballaba anteriormente6.41169,06%60154,71%49249,41%7.50465,96%
Non sabe/Non contesta250,27%50,50%310,27%
TOTAL9.283100,00%1.099100,00%995100,00%11.377100,00%