Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva por situación profesional
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Conta allea5.42658,45%1.09599,60%99199,58%7.51166,02%
Conta propia3.84341,40%40,40%40,42%3.85233,86%
Outras situacións140,15%140,12%
TOTAL9.283100,00%1.099100,00%995100,00%11.377100,00%