Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva por nacionalidade
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Española8.45591,08%57352,13%77878,12%9.80586,18%
Española e outra971,05%151,35%444,41%1561,37%
Estranxeira7317,87%51146,48%17417,47%1.41512,44%
Non sabe/Non contesta10,05%10,00%
TOTAL9.283100,00%1.099100,00%995100,00%11.377100,00%