Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva por tramos de idade
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
De 16 a 34 anos1.92220,70%1019,15%11411,42%2.13618,77%
De 35 a 54 anos6.06765,35%81974,53%71171,47%7.59766,78%
De 55 e máis anos1.29413,94%14913,54%14915,00%1.59214,00%
Non sabe/Non contesta312,78%212,11%520,45%
TOTAL9.283100,00%1.099100,00%995100,00%11.377100,00%