Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva por xénero
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Homes8.81594,96%1.09799,80%995100,00%10.90795,87%
Mulleres4685,04%20,20%4704,13%
TOTAL9.283100,00%1.099100,00%995100,00%11.377100,00%