Ocupesca 2017

Poboación ocupada na pesca extractiva por estrato. Comparativa co 2015
 Nº buquesNº tripulantes
Var% VarVar% Var
Caladoiro Nacional4.251-10-0,23%9.2838239,73%
Arrastre66-4-5,71%673-12-1,69%
Artes Menores3.927-5-0,13%6.55882614,40%
Cerco15032,04%1.31214412,35%
Enmalle31-1-3,13%215-38-14,96%
Palangre Fondo25-3-10,71%162-55-25,36%
Palangre Superficie5200,00%363-42-10,41%
Pesquerías Comunitarias68-4-5,56%1.09930,31%
Arrastre24-5-17,24%263-37-12,21%
Palangre de fondo4412,33%836405,02%
Pesquerías Internacionais100-5-4,76%995-84-7,80%
Arrastre e Cerco3500,00%522-121-18,78%
Palangre de superficie65-5-7,14%473368,33%
TOTAL4.419-19-0,43%11.3777426,98%