Ocupesca 2011

Poboación ocupada na acuicultura por situación profesional e tipo de establecemento
 BateasParques de cultivoGranxas e criadeirosTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Conta allea1.37321,35%861,33%5658,78%2.02331,46%
Conta propia3.21549,98%5799,00%240,38%3.81859,36%
Outras situacións3595,58%2313,60%00,00%5919,18%
TOTAL4.94776,92%89613,92%5899,16%6.432100,00%