Ocupesca 2011

Poboación ocupada na acuicultura por nacionalidade e tipo de establecemento
 BateasParques de cultivoGranxas e criadeirosTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Española4.88675,97%85513,30%5738,90%6.31498,17%
Española e outra190,29%100,16%00,00%290,44%
Estranxeira420,66%300,47%160,25%891,38%
TOTAL4.94776,92%89613,92%5899,16%6.432100,00%