Ocupesca 2011

Poboación ocupada na acuicultura por xénero e tipo de establecemento
 BateasParques de cultivoGranxas e criadeirosTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Homes3.88860,45%4787,43%4366,77%4.80174,65%
Mulleres1.05916,47%4186,49%1532,38%1.63025,35%
TOTAL4.94776,92%89613,92%5899,16%6.432100,00%