Ocupesca 2011

Poboación ocupada na acuicultura por estrato
 N.º empresas%N.º ocupados%N.º ocupados medio
Bateas2.02375,46%4.94776,92%2,45
Parques de cultivo63923,83%89613,92%1,40
Granxas e criadeiros190,71%5899,16%31,00
TOTAL2.681100,00%6.432100,00%2,40