Ocupesca 2011

Destino das vendas na pesca extractiva por estrato principal (ano 2010)
 Caladoiro nacionalPesq. comunitariasPesq. internacionaisTotal
Lonxa en Galicia36,60%20,62%11,79%69,02%
Industria e hostalería1,22%0,01%3,91%5,14%
Consumidor final0,02%0,04%2,10%2,16%
Desembarco fóra de Galicia1,16%1,79%13,23%16,18%
Outros destinos1,93%0,00%5,57%7,49%
TOTAL40,94%22,46%36,60%100,00%