Ocupesca 2011

Facturación na pesca extractiva por estrato (ano 2010)
 Facturación en miles de euros%N.º de ocupados%Euros por ocupado
Caladoiro nacional272.29440,20%10.91379,48%24.951
Artes menores86.70012,80%7.52554,80%11.522
Resto do caladoiro nacional185.59327,40%3.38824,67%54.780
Pesqueiras comunitarias153.42522,65%1.46710,68%104.585
Pesqueiras internacionais251.57237,14%1.3519,84%186.212
TOTAL677.292100,00%13.731100,00%49.326