Ocupesca 2011

Poboación ocupada na pesca extractiva en función da alta no ISM por provincias
 A CoruñaLugoPontevedraTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Foi alta no ano3292,62%1341,07%2301,83%6935,52%
Traballaba anteriormente5.31842,37%1.2199,71%5.23041,66%11.76793,75%
Non sabe/Non contesta260,21%50,04%610,48%920,73%
TOTAL5.67445,20%1.35810,82%5.52043,98%12.552100,00%