Ocupesca 2011

Poboación ocupada na pesca extractiva en función da alta no ISM por estratos
 Caladoiro nacionalPesq. comunitariasPesq. internacionaisTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Foi alta no ano5084,05%1431,14%410,33%6935,52%
Traballaba anteriormente9.41374,99%1.1068,81%1.2489,95%11.76793,75%
Non sabe/Non contesta600,48%320,26%920,73%
TOTAL9.98179,52%1.2499,95%1.32210,53%12.552100,00%