Ocupesca 2011

Poboación ocupada na pesca extractiva por situación profesional e estrato
 Caladoiro nacionalPesq. comunitariasPesq. internacionaisTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Conta allea5.76745,95%1.2499,95%1.26010,04%8.27665,94%
Conta propia4.06932,42%320,26%4.10132,67%
Outras situacións1261,00%1261,00%
Non sabe/Non contesta190,15%300,24%490,39%
TOTAL9.98179,52%1.2499,95%1.32210,53%12.552100,00%