Ocupesca 2011

Poboación ocupada na pesca extractiva por nacionalidade e estrato
 Caladoiro nacionalPesq. comunitariasPesq. internacionaisTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
Española9.04672,07%8156,49%1.0058,01%10.86686,56%
Española e outra500,40%160,13%50,04%720,57%
Estranxeira8756,97%4183,33%2702,15%1.56312,45%
Non sabe/Non contesta100,08%420,33%520,41%
TOTAL9.98179,52%1.2499,95%1.32210,53%12.552100,00%