Ocupesca 2011

Poboación ocupada na pesca extractiva por tramos de idade e estrato
 Caladoiro nacionalPesq. comunitariasPesq. internacionaisTotal
N.º%N.º%N.º%N.º%
De 16 a 34 anos2.91723,24%2602,07%1791,43%3.35626,74%
De 35 a 54 anos6.03548,08%9067,22%9157,29%7.85662,58%
De 55 e máis anos8917,10%470,38%970,77%1.0368,25%
Non sabe/Non contesta1381,10%350,28%1311,04%3042,42%
TOTAL9.98179,52%1.2499,95%1.32210,53%12.552100,00%