Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m53341,29%3.2536,1034.92465,52
De 12 a 18 m58345,16%14.71425,24102.257175,40
De 18 a 24 m17213,32%8.37748,7143.634253,68
Máis de 24 m30,23%28795,78757252,33
Total 1.291 100,00% 26.632 20,63 181.572 140,64