Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por provincias
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
A Coruña53741,60%10.31219,2068.855128,22
Lugo60,46%50,7715726,17
Pontevedra74857,94%16.31621,81112.561150,48
Total 1.291 100,00% 26.632 20,63 181.572 140,64