Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por zonas de produción
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
Zona I - Vigo1048,06%3.32031,9319.022182,90
Zona II - Pontevedra886,82%2.47428,1116.460187,04
Zona III - Arousa91070,49%19.31421,22134.671147,99
Zona IV - Muros292,25%97633,655.431187,28
Zona V - Fisterra10,08%1616,209797,00
Zona VI - Costa da Morte20,15%31,637537,50
Zona VII - Coruña-Ferrol15011,62%5233,495.63037,53
Zona VIII - Cedeira10,08%10,623030,06
Zona IX - Mariña lucense60,46%50,7715726,17
Total 1.291 100,00% 26.632 20,63 181.572 140,64