Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT4823,53%5,51501,0483017,30
De 1,5 a 10 GT14571,08%8,966304,346.21942,89
De 10 a 25 GT115,39%12,5112111,031.00691,45
Total 204 100,00% 8,34 801 3,93 8.056 39,49