Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m19093,14%8,036553,456.83035,95
De 12 a 18 m146,86%12,5314610,431.22687,57
Total 204 100,00% 8,34 801 3,93 8.056 39,49