Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.81094,81%5,952.8191,5642.08723,25
De 12 a 18 m995,19%13,861.69217,1010.199103,02
Total 1.909 100,00% 6,36 4.512 2,36 52.286 27,39