Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1914,86%4,711200,6300,00
De 0 a 50 CV3.40786,65%5,935.1921,5277.47922,74
De 50 a 100 CV2486,31%10,721.9928,0318.77275,70
De 100 a 150 CV591,50%12,9278813,367.448126,25
Máis de 150 CV270,69%14,3562523,144.833179,00
Total 3.932 100,00% 6,33 8.718 2,22 108.533 27,60