Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m3.78096,13%6,036.2321,6593.27024,67
De 12 a 18 m1523,87%13,712.48616,3515.264100,42
Total 3.932 100,00% 6,33 8.718 2,22 108.533 27,60