Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota de artes menores por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo557-1,24%14,17%-0,04%1.088-0,87%16.950-0,13%
Zona II - Pontevedra320-3,32%8,14%-0,20%794-2,58%10.924-2,98%
Zona III - Arousa1.6380,00%41,66%0,40%2.711-0,29%39.3973,18%
Zona IV - Muros581-0,85%14,78%0,02%899-3,34%11.0515,20%
Zona V - Fisterra126-3,82%3,20%-0,10%618-5,60%4.915-4,19%
Zona VI - Costa da Morte2390,00%6,08%0,06%1.134-0,28%9.4462,27%
Zona VII - Coruña-Ferrol295-0,34%7,50%0,05%714-3,33%8.803-0,88%
Zona VIII - Cedeira94-2,08%2,39%-0,03%264-3,25%2.902-2,57%
Zona IX - Mariña lucense82-7,87%2,09%-0,16%496-4,97%4.144-5,02%
Total 3.932 -0,96% 100,00% 0,00% 8.718 -1,90% 108.533 0,95%