Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)2.68060,39%1.11525,12%1974,44%1373,09%1272,86%50,11%4.26196,01%
Arrastre10,02%681,53%10,02%701,58%
Artes menores2.68060,39%1.09924,76%1383,11%150,34%3.93288,60%
Cerco150,34%471,06%811,83%40,09%1473,31%
Enmalle50,11%240,54%30,07%320,72%
Palangre de fondo10,02%70,16%150,34%50,11%280,63%
Palangre de superficie10,02%471,06%40,09%521,17%
Pesqueiras comunitarias370,83%350,79%721,62%
Arrastre100,23%190,43%290,65%
Palangre de fondo270,61%160,36%430,97%
Pesqueiras internacionais10,02%310,70%190,43%541,22%1052,37%
Arrastre10,02%310,70%320,72%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%300,68%190,43%200,45%701,58%
Frota de pesca2.68060,39%1.11525,12%1974,44%1383,11%1954,39%591,33%541,22%4.438100,00%