Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña77-2,53%52,38%-0,29%3.514-2,12%17.745-4,09%
Lugo912,50%6,12%0,79%4669,00%2.2669,15%
Pontevedra61-3,17%41,50%-0,50%1.9194,25%11.5931,27%
Total 147 -2,00% 100,00% 0,00% 5.899 0,70% 31.604 -1,32%