Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2015

Buques da frota pesqueira por zonas de produción e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
Zona I - Vigo3918,81%1573,54%230,52%150,34%621,40%290,65%340,77%71116,02%
Zona II - Pontevedra1643,70%1513,40%120,27%50,11%100,23%80,18%3507,89%
Zona III - Arousa1.32129,77%2816,33%501,13%180,41%360,81%60,14%50,11%1.71738,69%
Zona IV - Muros45210,18%1232,77%150,34%120,27%90,20%61113,77%
Zona V - Fisterra471,06%581,31%200,45%50,11%10,02%1312,95%
Zona VI - Costa da Morte721,62%1343,02%320,72%420,95%60,14%2866,44%
Zona VII - Coruña-Ferrol1763,97%1082,43%200,45%120,27%100,23%40,09%20,05%3327,48%
Zona VIII - Cedeira440,99%481,08%100,23%170,38%40,09%1232,77%
Zona IX - Mariña lucense130,29%551,24%150,34%120,27%571,28%200,45%50,11%1773,99%
Total2.68060,39%1.11525,12%1974,44%1383,11%1954,39%591,33%541,22%4.438100,00%