Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2014

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m52841,51%3.3516,3534.67365,67
De 12 a 18 m58145,68%14.58125,10100.454172,90
De 18 a 24 m16012,58%7.81348,8340.013250,08
Máis de 24 m30,24%28795,78757252,33
Total 1.272 100,00% 26.033 20,47 175.897 138,28